Teostatvad tööd

Betoonitööd–  vundamendid, soklid, trepid, vahelaed, vaheseinad, katuslaed, pandused, estakaadid.

Üldehitustööd– r/b elementide montaaz, müüritööd, välisseinte soojustamine, karkass vahe-ja väliseinad, puitkonstruktsioonid, profiilpleki paigaldus, sandwich seinte ehitus.

Eritööd– välistrasside ehitus, veetorustiku paigaldus, kanalisatsioonitorustiku paigaldus, sadeveetorustiku paigaldus, põrandaküttetorustiku paigaldus, elektrikaablite paigaldus.